петък, 3 август 2012 г.

обичам способността си да се движа


Бог ми е дал способността да бъда подвижна и гъвкава като върба под напора на вятъра, да бъда едно с реката на живота. Мога да се навеждам, да се протягам и винаги да се връщам в своя център. Избирам мислите, които усилват тази моя способност да бъда гъвкава и да се приспособявам.
Аз съм гъвкава и се движа като поток. Винаги съм защитена и в безопасност. Знам, че не може да ми се случи нищо лошо. Спя събуждам се и живея в пълна сигурност.
Аз обичам и ценя способността си да се движа!
Луиз Хей

Няма коментари:

Публикуване на коментар